X
تبلیغات
زولا

برنامه نویسان کامپیوتر

این وب سایت به منظور استفاده دانشجویان دانشگاه شهید بهشتی کرج ایجاد شده

عملگر LIKE در SQL

عملگر LIKE:

این عملگر برای جستجوی یک الگوی مشخص در ستون جدول پایگاه داده ما مورد استفاده قرار میگیرد

دستور LIKE:

 

SELECT column_name(s)
FROM table_name
WHERE column_name LIKE pattern

مثالی برای عملگر LIKE:

P_Id LastName FirstName Address City
1 Hansen Ola Timoteivn 10 Sandnes
2 Svendson Tove Borgvn 23 Sandnes
3 Pettersen Kari Storgt 20 Stavanger

حالا میخواهیم از جدول بالا مشخصات فردی را بیرون بکشیم که نام شهرمحل زندگی اش با حرف 's' آغاز میشود.

به شکل زیر عمل میکنیم:


SELECT * FROM Persons
WHERE City LIKE 's%'


علامت % همانند یک WILDCARD( یعنی کاراکتر گمشده در الگوی مورد نظر) مورد استفاده قرار میگیرد،این کاراکتر میتواند قبل یا بعد از الگوی مورد نظر باشد.
راهنمایی : کسانی که با جستجو در WINDOWS آشنا باشند میدانند که برای جستجوی یک فایل گمشده با پسوند TEXT عبارت زیر را برای جستجو مینویسند:
*.TEXT
خب توجه کنید به نتجه مثال بالا:

P_Id LastName FirstName Address City
1 Hansen Ola Timoteivn 10 Sandnes
2 Svendson Tove Borgvn 23 Sandnes
3 Pettersen Kari Storgt 20 Stavanger

و حالا میخواهیم این بار مشخصات فردی را از جدول "PERSON"پیدا کنیم که نام شهرمحل زندگی اش با حرف "S"پایان یابد.
برای اینکار به نحو زیر عمل میکنیم :


SELECT * FROM Persons
WHERE City LIKE '%s'


و این بار نتیجه مانند جدول زیر می شود :

P_Id LastName FirstName Address City
1 Hansen Ola Timoteivn 10 Sandnes
2 Svendson Tove Borgvn 23 Sandnes

 

بعد از آن میخواهیم از جدول "PERSON" مشخصات فردی را بیابیم که نام شهر محل زندگی او دارای عبارت "TAV" باشد.

به دستور زیر دقت کنید:

SELECT * FROM Persons
WHERE City LIKE '%tav%'

و نتیجه نیز به فرم زیر است:

P_Id LastName FirstName Address City
3 Pettersen Kari Storgt 20 Stavanger

 

همچنین این قابلیت نیز وجود دارد که ما مشخصات فردی را بیابیم که شهر محل زندگی اش دارای عبارت "TAV" نباشد. این عمل با به کار گیری کلمه کلیدی NOT در ساختار عملگر LIKE ممکن میشود.


SELECT * FROM Persons
WHERE City NOT LIKE '%tav%'

که نتیجه آن، چنین میباشد:

P_Id LastName FirstName Address City
1 Hansen Ola Timoteivn 10 Sandnes
2 Svendson Tove Borgvn 23 Sandnesصفحه قبل| صفحه بعد