X
تبلیغات
زولا

برنامه نویسان کامپیوتر

این وب سایت به منظور استفاده دانشجویان دانشگاه شهید بهشتی کرج ایجاد شده

SQL - عبارت JOIN

این کلمه کلیدی در یک عبارات SQL برای جستجو اطلاعات از 2 یا تعداد بیشتری جدول بر اساس ارتباط بین دو ستون مشخص در آن جدول ها میباشد.
جدول ها در پایگاه داده معمولا با هم توسط کلیدهایی در ارتباط هستند
کلیدهای اولیه ستون یا ترکیبی از ستون ها هستند با یک مشخصه منحصر به فرد برای هر ردیف ، هر کلید اولیه باید در جدول منحصر به فرد باشد. هدف ترکیب داده ها یا اطلاعات از میان جداول بدون اینکه کل اطلاعات در هر جدول مورد بررسی قرار گیرد ، میباشد .
به جدول "person" نگاه کنید

P_Id LastName FirstName Address City
1 Hansen Ola Timoteivn 10 Sandnes
2 Svendson Tove Borgvn 23 Sandnes
3 Pettersen Kari Storgt 20 Stavanger

 

توجه داشته باشید که" P_Id " یک کلید اولیه برای جدول بالا محسوب میشود . به این معنا که هیج یک از دو ستون جدول "PERSON " نمیتوانند "P_Id" یکسان داشته باشند .
کلید اولیه این جدول "P_Id" حتی افراد با نام های یکسان را هم از هم جدا میکند.
حالا جدول بعدی "ORDER " نام دارد

O_Id OrderNo P_Id
1 77895 3
2 44678 3
3 22456 1
4 24562 1
5 34764 15

 

توجه داشته باشید که" O_Id " یک کلید اولیه برای جدول بالا محسوب میشود. "P_Id" در این جدول اشاره به افراد در جدول "PERSON " بدون ذکر نام آنها .
نکته اینکه ارتباط بین این دو جدول بالا ستون "P_Id" میباشد.
Different SQL JOINs
قبل ازینکه کارمون را با مثال ادامه بدیم انواع JOIN را که شما میتوانید استفاده کنید ذکر کرده و تفاوت آنها را بیان میکنیم
JOIN : ردیف هایی را نشان میدهد که حداقل یک همخوانی در دو جدول داشته باشند
LEFT JOIN : تمام ردیف های جدول سمت چپ را نمایش میدهد حتی اگر هیچ همخوانی با جدول سمت راست نداشته باشد.
RIGHT JOIN : تمام ردیف های جدول سمت راست را نمایش میدهد حتی اگر هیچ همخوانی با جدول سمت چپ نداشته باشد.
FULL JOIN : ردیف هایی را که یک همخوانی در دو جدول را دشته باشد نمایش میدهد .


صفحه قبل| صفحه بعد