X
تبلیغات
زولا

برنامه نویسان کامپیوتر

این وب سایت به منظور استفاده دانشجویان دانشگاه شهید بهشتی کرج ایجاد شده

SQL - عبارت CREATE DATABASE

   ساختن پایگاه داده      CREATE DATABASE

برای ساختن یک پایگاه داده از این عبارت استفاده میکنیم
دستور آن به صورت زیر است:

CREATE DATABASE database_name

مثال از CREATE DATABASE:

حالا م میخواهیم که پایگاه داده ای با نام "my_db" بسازیم.
از دستور بالا به این صورت استفاده میکنیم

CREATE DATABASE my_db