X
تبلیغات
زولا

برنامه نویسان کامپیوتر

این وب سایت به منظور استفاده دانشجویان دانشگاه شهید بهشتی کرج ایجاد شده

SQL - عبارت Constraints

Constraints برای محدود ساختن آن داده هایی که متوانند در جدول ذخیره شوند استفاده میشود

میتواند زمانی که یک جدول ساخته میشود و یا بعد از ساخته شدن آن ( همراه دستور ALTER TABLE که بعدا توضیح خواهیم داد) مشخص شود.
ما بر روی CONSTRAINTS های زیر تمرکز میکنیم.

    *  NOT NULL
* UNIQUE
* PRIMARY KEY
* FOREIGN KEY
* CHECK
* DEFAULT

در قسمت بعدی بیشتر توضیح خواهیم داد


صفحه قبل| صفحه بعد