X
تبلیغات
زولا

برنامه نویسان کامپیوتر

این وب سایت به منظور استفاده دانشجویان دانشگاه شهید بهشتی کرج ایجاد شده

عبارت SELECT در SQL

در این قسمت عبارات SELECT  و SELECT * را توضیح میدهیم.


عبارت SELECT  برای انتخاب داده ها از پایگاه داده استفاده میشود.
نتایج در یک جدول نتایج ذخیره میشود که به آن مجموعه نتایج(RESULT-SET) میگویند (مجموعه نتایج در  SQL قسمتی از جدول پایگاه داده ای است که اطلاعات در آن ذخیره میشود)

دستور عبارت SELECT در SQL

SELECT column_name(s)
FROM table_name

و

SELECT * FROM table_name

یادآوری میکنم که حروف بزرگ و کوچک در SQL تفاوتی ندارند.

مثالی از عبارت SQL

نام جدول “PERSON”:

P_Id LastName FirstName Address City
1 Hansen Ola Timoteivn 10 Sandnes
2 Svendson Tove Borgvn 23 Sandnes
3 Pettersen Kari Storgt 20 Stavangerحالا میخواهیم محتویات ستونی را که  “LastName “ و”FirstName” نامیده شده اند از جدول بالا انتخاب کنیم.
برای اینکار از عبارت SELECT به شکل زیر استفاده میکنیم.

SELECT LastName,FirstName FROM Persons

مجموعۀ نتایج به شکل زیر میباشد.

LastName FirstName
Hansen Ola
Svendson Tove
Pettersen Kari

 

مثالی از SELECT *

حال میخواهیم تمام ستون های جدول PERSON را انتخاب کنیم ، برای اینکار از عبارت SELECT * به شکل زیراستفاده میکنیم

SELECT * FROM Persons

جدول نتایج همان جدول PERSON  است که با تمام ستون هایش انتخاب شده است.

پیمایش در جدول نتایج

بسیاری از سیستم های نرم افزاری پایگاه داده این اجازه را به کاربر میدهند تا در جدول نتایج(RESULT-SET) با توابع دستوری مانند Move-To-First-Record, Get-Record-Content, Move-To-Next-Record و غیره پیمایش نماید .
عبارات اینچنینی موضوع این خود آموز نیست اما برای یادگیری این دستورات به PHP TUTORIAL ویا ADO TUTORIAL مراجعه کنید.


صفحه قبل| صفحه بعد