X
تبلیغات
زولا

برنامه نویسان کامپیوتر

این وب سایت به منظور استفاده دانشجویان دانشگاه شهید بهشتی کرج ایجاد شده

عبارت DISTINCT در SQL

ممکن است بعضی ستون ها در جدول پایگاه داده ما دارای اطلاعات تکراری باشد مشکلی ازاین بابت نیست.
شاید شما بخواهید لیستی با اطلاعات متفاوت وغیرتکراری بسازید !
در اینجا کلمه کلیدی DISTINCT است که به شما کمک میکند.

نحوه استفاده از دستور Distinct در عبارات SQL

SELECT DISTINCT column_name(s)
FROM table_name

مثالی از SELECT DISTICNT
جدول با نام PERSON:

P_Id LastName FirstName Address City
1 Hansen Ola Timoteivn 10 Sandnes
2 Svendson Tove Borgvn 23 Sandnes
3 Pettersen Kari Storgt 20 Stavanger


حالا ما میخواهیم فقط اطلاعات متفاوت را ازستون CITY جدول بیرون بکشیم.
از دستور زیر استفاده میکنیم.

SELECT DISTINCT City FROM Persons

نتیجه حاصل به شکل زیر خواهد بود

City
Sandnes
Stavangerصفحه قبل| صفحه بعد