X
تبلیغات
زولا

برنامه نویسان کامپیوتر

این وب سایت به منظور استفاده دانشجویان دانشگاه شهید بهشتی کرج ایجاد شده

SQL - ساختن INDEX

دستور  index این امکلن را میدهد تا پایگاه داده راحت و سریعتر به داده ها دسترسی پیدا کند و نیازی به خواندن تمام اطلاعات برای پیدا کردن داده ای خاص نمیباشد

کاربر index را نمیبیند و فقط سرعت عملکرد را متوجه میشود

نکته:

update  شدن یک جدول با index زمان بیشتری نسبت به  update  شدن یک جدول بدون  index  میباشد زیرا  index ها نیز باید  update  شوند

دستور ساخت  index

CREATE INDEX index_name
ON table_name (column_name)

اما در دستور بالا تکرار برای عنصری که  index  است مجاز است و برای یکتا ساختن  index  از دستور زیر استفاده میکنیم.

CREATE UNIQUE INDEX index_name
ON table_name (column_name)

دستور  index  در پایگاه داده های متفاوت ، مختلف است پس برای ساخت آن دقت کنید.

به مثال های زیر دقت کنید

CREATE INDEX PIndex
ON Persons (LastName)

این دستور PIndex را به عنوان  index برای جدول  person در ستون LastName  ایجاد میکند.

برای hndex  ساختن چندین ستون هم از فرم زیر کمک بگیرید

CREATE INDEX PIndex
ON Persons (LastName, FirstName)