X
تبلیغات
زولا

برنامه نویسان کامپیوتر

این وب سایت به منظور استفاده دانشجویان دانشگاه شهید بهشتی کرج ایجاد شده

عبارت UPDATE در SQL

این عبارت جهت به روز کردن اطلاعات موجود در جدول استفاده می شود.
نحوه استفاده از این دستور به صورت زیر است:

UPDATE table_name
SET column1=value, column2=value2,...
WHERE some_column=some_value


نکته : به عبارت where در دستور update دقت کنید . اگر شما از این عبارت استفاده نکنید تمام رکورد های جدول شما  update میشود.

مثالی از دستور UPDATE:

نام جدول طبق معمول person  است!

P_Id LastName FirstName Address City
1 Hansen Ola Timoteivn 10 Sandnes
2 Svendson Tove Borgvn 23 Sandnes
3 Pettersen Kari Storgt 20 Stavanger
4 Nilsen Johan Bakken 2 Stavanger
5 Tjessem Jakob    


حال ما اطلاعات  شخص Tjessem را در جدول بالا update  میکنیم.

با استفاده از دستور زیر داریم :

UPDATE Persons
SET Address='Nissestien 67', City='Sandnes'
WHERE LastName='Tjessem' AND FirstName='Jakob'

جدول ما به شکل زیر خواهد شد:

P_Id LastName FirstName Address City
1 Hansen Ola Timoteivn 10 Sandnes
2 Svendson Tove Borgvn 23 Sandnes
3 Pettersen Kari Storgt 20 Stavanger
4 Nilsen Johan Bakken 2 Stavanger
5 Tjessem Jakob Nissestien 67 Sandnes

 

هشدار مهم درباره دستور UPDATE!

همانطور که در ابتدای این بخش توضیح دادیم باید به لزوم استفاده از عبارت  where در دستور update دقت کنیم. برای مثال فرض کنید در نمونه قبل از WHERE استفاده نمی کردیم:

UPDATE Persons
SET Address='Nissestien 67', City='Sandnes'


در عبارت بالا از where  استفاده نکردیم ، به نتیجه آن توجه کنید:

P_Id LastName FirstName Address City
1 Hansen Ola Nissestien 67 Sandnes
2 Svendson Tove Nissestien 67 Sandnes
3 Pettersen Kari Nissestien 67 Sandnes
4 Nilsen Johan Nissestien 67 Sandnes
5 Tjessem Jakob Nissestien 67 Sandnesصفحه قبل| صفحه بعد