X
تبلیغات
زولا

برنامه نویسان کامپیوتر

این وب سایت به منظور استفاده دانشجویان دانشگاه شهید بهشتی کرج ایجاد شده

جلسه دوم

به نام خدا

زبان C++

زبان C  به علاوه مباحث شی گرایی (oop) منجر به ایجاد زبان C++ شد.

اصول شی گرایی:

1.     کپسوله سازی (encapsulation)

کپسوله سازی به معنای پنهان کردن جزئیات (information hiding) از دید کاربران است. تا آنجایی که امکان دارد کاربران را از دسترسی به جزئیات محروم کرده و در عوض امکاناتی در اختیارشان قرار می دهیم که بتوانند با استفاده از یک متد کار مورد نیاز را انجام دهند.

 

2.     چندریختی (poly morphism)

اجرای یک دستور به روشهای مختلف (یک رابط، چندین روش)

 

3.     وراثت (inheritance)

برای ایجاد نمونه ای جدید (کلاسی تازه) به جای تولید کامل آن کلاس، از متدهای و خصوصیات یک کلاس موجود استفاده کنیم و با ارث بردن از آن کلاس و اضافه کردن خصوصیات تازه به کلاس، آن کلاس را ایجاد کنیم. مثل ارث بردن کلاس دانشجوی شبانه از کلاس دانشجو

 

مقدمات زبان C++:

·        زبان C++ اصطلاحاً  case sensitive هستند(حساس به اندازه حروف هستند)

·        در این زبان قبل از استفاده از متغیری باید نوع آن مشخص شود( باید تعریف شود)

x=18;

کد فوق در c++ منجر به نمایش پیغام خطای زیر می شود.

Undefined symbol 'x'

·        توابع مورد استفاده در این زبان درون کتابخانه­هایی با پسوند های .h قرار گرفته اند . برای استفاده از این توابع باید در عنوان برنامه کتابخانه­های مربوط به این توابع معرفی شوند.

مثلا #include <math.h> باعث می شود بتوان از توابع ریاضی مثل sqrt و sin و ... استفاده کرد.

 

·        نحوه نوشتن توضیح (comment) در C++

o       توضیح تک خطی: ابتدای خط توضیح از // استفاده می کنیم.

//توضیح دلخواه

o       توضیح چند خطی: متن توضیح بین دو علامت /* و */ قرار می گیرد.

/* توضیحات */

دستور cout:

برای چاپ داده ها به کار می رود. خروجی برنامه از این طریق عموماً مشخص می­شود.

cout<<"   متن که میخواهید چاپ شود";

مثالهایی از cout:

cout<<"C++";è  C++

cout<<"ali"<<"     "<<"ahmadi";è ali      ahmadi

int x=19; cout<<"X="<<x;è X=19

ü     این تابع (cout) در کتابخانه iostream.h قرار دارد.

 

کاراکترهای ویژه در درستور cout:

چاپ '

\'

رفتن به خط بعد

\n

شنیدن صدای بوق به مفهوم اخطار

\a

فاصله­ای به اندازه یک tab ایجاد می­کند

\t

چاپ ؟

\?

چاپ \

\\

ایجاد یک فاصله عمودی به اندازه یک tab

\v

چاپ "

\"

 

 

BackSpace

\b

 

مثال:

a\b

cd

cout<<"a\\b\ncd";

 

 

s

b

cout<<"\n\ns\nb";

              hr

cout<<"\thf\br";

صدای بوق \r

cout<<"\\r\a";

 

خروجی کد زیر چیست؟

cout<<"\nAB\tC  \\  \"  \'DE\bF\a\nG";

 

AB       C  \  "  ' DF  صدای بوق

G

اولین برنامه به زبان C++

 

#include <iostream.h>

void main()

{

          cout<<"this is first program in c++";

}

توضیح برنامه:

خط یک : امکان استفاده از توابع تعریف شده در کتابخانه iostream.h فراهم می شود. عدم وجود این دستور باعث بروز خطا در خط 4 (دستور cout) می­شود.

خط 2: تابع اصلی برنامه با نام main مشخص می شود . نقطه آغاز اجرای برنامه main برنامه است. واژه void به معنای آن است که این تابع خروجی برنمی گرداند.

از { و } برای تعیین محدوده کدها (محدوده main ) استفاده می شود.

خط 4: عبارت this is first program in c++ را چاپ می کند.

 

دستور cin:

برای دریافت داده­ها از کاربر استفاده می­شود.

شکل کلی این دستور:

cin>>نام متغیری که قرار است داده ورودی کاربر در آن قرار گیرد

مثال

int x;

cout<<"\nenter your age:\n";

cin>>x;

عدد وارد شده توسط کاربر در x قرار می گیرد.

برنامه دوم:

#include <iostream.h>

void main()

{

          int x;

   cout<<"\nenter 1 number:";

   cin>>x;

   cout<<"\nx="<<x;

}

در برنامه فوق اگر کاربر عدد 5423 را وارد کند خروجی به صورت زیر خواهد بود.

x=5423

مثال سوم:

#include<iostream.h>

 //in satr baraye ezafeh kardene ketabkhaneh iostream //naveshteh shodeh

#include<conio.h>

void main()

{

   int a;

   cout<<"enter 1 num:";

   cin>>a;

   cout<<"a="<<a;èa=عدد وارد شده

   cout<<"\nAB\tC  \\  \"  \'DE\bF\a\nG";

 getch();/*tabee barye daryafte 1 character*/

 }

 

خروجی:اگر کاربر عدد 123 را وارد کند خروجی به شکل زیر خواهد بود

a=123

AB           C  \  "  'DF  صدای بوق

G

برنامه ای بنویسید که یک عدد را دریافت کند و خود عدد و دو برابر آن عدد و نصف آن عدد را مطابق با شکل زیر چاپ کند . مثلا اگر کاربر عدد 19 را وارد کند خروجی به شکل زیر باشد

A=27

A*2=54

A/2=13دانلود فایل مثال ها

(*.cpp)